Moodily Rewriting Concentrate - Roses Are Red

Bygga sin egen

Posted June 2, 2015, 1:01 a.m. By laraine

Fördelen med att bygga sin egen dator är att man själv kan bestämma vad datorn ska innehålla, hur snabb som den ska vara och vilka delar som man vill ska sitta i den. Då så blir det även enklare att reparera den om något skulle gå sönder, i och med att man vet vilka delar som man har använt sig av. Sedan så har man även använt delar som går att köpa, medan en vanligt köpt dator kan innehålla specialdelar från företaget som har tillverkat datorn, och därmed så kan det vara svårt att få tag i dom på egen hand.